تفاهم‌نامه با مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

تفاهم‌نامه همکاری با مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بهمن ماه 1398 منعقد شد.

طراحی سایت توسط تژوال