تفاهم‌نامه با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و استقرار دفتر شتابدهی زیستی بن‌دا در دی ماه 1398 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری انجام شد.

طراحی سایت توسط تژوال